Senaste uppdateringen: 2023-05-24 13:38:42

Utskriven 2023-06-04. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Children’s Depression Inventory CDI

Kategorier

Depression

Beskrivning

Skattningsformulär som mäter kognitiva, affektiva och beteendemässiga tecken på depression hos barn och ungdomar6-17 år. Självrapporterande mått på depressionssymtom hos barn och unga (7-17 år). Omarbetad skala från BeckDepression Inventory för att mäta kognitiva, affektiva och beteendemässiga tecken på depression hos barn och unga.Kan användas som självskattning men intervjuform är att föredra för en djupare information.

Behörighet

Kandidatexamen

Antal items

Långversion: 27 items / Kortversion: 10 items

Administrationstid

Långversion: 10-15 minuter

Kortversion: 3-5 minuter

Respondentålder

6-17 år

Test-retest reliabilitet

r= 0.74 - 0.83 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Svenska normer

Svensk översättning och svenska normer finns baserade på 471 skolbarn, a koefficient=0.86 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Utländska normer

1266 amerikanska skolbarn från offentliga skolor utgör normpopulationen. De indelades i åldern 6-11, 12-17 år.

Utländska rättigheter

Pearson www.pearsonassessments.com

Initialt: Startkostnad (amerikansk manual och 25 svarsformulär): $135.

Fortsatt användning: 25 svarsformulär: $60.

Referens

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2012-11-11: Tillagd av Anders Ölund

Tips: