Senaste uppdateringen: 2022-08-02 16:01:39

Utskriven 2022-08-18. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Mood Disorder Questionnaire MDQ

Kategorier

Bipolära syndrom

Beskrivning

Screening av symtom på bipolärt syndrom. Självskattningsformulär med 16 ja/nej-frågor och 1 flervalsfråga. Förekomst av maniska symtom efterfrågas med 13 olika frågor som besvaras med ja/nej. Samtidig förekomst av två eller fler symtom efterfrågas liksom graden av problem de medfört. I en del versioner efterfrågas dessutom förekomst av manodepressiv eller bipolär sjukdom hos släktingar samt om någon inom vården sagt att patienten har manodepressiv eller bipolär sjukdom.

Antal items

17 eller 15 frågor

Diagnos

< 7 ja-svar 90% sannolikhet att patienten inte har bipolär sjukdom.

7 ja-svar 70% sannolikhet att patienten har bipolär sjukdom.
Sensitivitet: 72% (95% KI, 71; 84). Specificitet: 78% (95% KI, 76; 80).

Administrationstid

Cirka 5 minuter

Svenska normer

Inga svenska normer. Ingen svensk validering.

Svenska rättigheter

Ej förlagsutgivet.

Enligt SBU (2012) är det översatt med tillstånd och fritt tillgängligt. Källa: Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom En systematisk litteraturöversikt (SBU-rapport nr 212).

Utländska normer

I en studie i American Journal of Psychiatry år 2000 har MDQ stämts av på 198 patienter som även genomgått en strukturerad klinisk intervju enligt DSM-IV kriterier (SCID) för säker diagnostik.

Resultatet 7 ja-svar valdes som den optimala brytpunkten för MDQ, eftersom det kombinerar god känslighet (0,73, 95% konfidensintervall 0,65-0,81) med mycket god specificitet (0,90, 95% konfidensintervall 0,84-0,96).

Detta innebär att MDQ, vid denna brytpunkt, ger positivt svar hos 7 av 10 personer med bipolär sjukdom (känslighet), medan MDQ ger negativt svar hos 9 av 10 utan bipolär sjukdom (specificitet). Främst gäller detta diagnoserna Bipolär I (klassisk manodepressiv sjukdom) och Bipolär II (djupa depressioner och hypomana perioder, dvs lindrigare symtom på mani utan psykotiska inslag eller utan behov av sjukhusvård). En mindre grupp hade annan bipolär spektrumstörning ”not other wise specified”. Slutsatsen var att MDQ är ett användbart självskattningsinstrument för att screena för bipolär sjukdom hos öppenvårdspatienter.

Hirschfeld, R.M.A., Williams, J.B., Spitzer, R.L., Calabrese, J.R., Flynn, L., Keck, P.E. Jr., Lewis, L., McElroy, S.L., Post, R.M., Rapport, D.J., Russell, J.M., Sachs, G.S., Zajecka, J. (2000) "Development and Validation of a Screening Instrument for Bipolar Spectrum Disorder: The Mood Disorder Questionnaire", American Journal of Psychiatry 157(11):1873-1875.

Ytterligare exempel på hur MDQ kan användas finns på www.psycheducation.org av Dr Jim Phelps, M.D., Corvallis, OR.

Referens

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret)

Affektiva mottagningen M59

Filer

  • MDQ.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2018-06-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2018-06-08: Redigerad av Per Carlbring
  • 2016-05-02: Redigerad av Per Carlbring
  • 2013-01-23: Redigerad av Per Carlbring
  • 2012-11-16: Tillagd av Anders Ölund

Tips: