Senaste uppdateringen: 2023-09-21 08:22:59

Utskriven 2023-09-24. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Penn State Worry Questionnaire for Children PSWQ-C

Kategorier

Generaliserat ångestsyndrom

Beskrivning

Avser mäta ångestproblematik/överdriven okontrollerad oro. Självskattningsformulär för barn med viss läskunnighet (motsvarande second grade i USA). 14 frågor om hur ofta de oroar sig för olika saker besvaras på en Likertskala (från inte alls typiskt för mig till mycket typiskt för mig).

Antal items

14 frågor

Respondentålder

Barn i åldrarna 7-17

Svenska normer

Inga svenska normer. Finns svensk översättning som har använts i små svenska studier och studentrapporter, utan svenska normer.

Svenska rättigheter

Copyright innehas av Bruce F. Chorpita, som kan kontaktas för skalor, poängsättningsinstruktioner och normtabeller (amerikanska) utan kostnad:

Bruce F. Chorpita, Department of Psychology, University of Hawaii at Manoa, 2430Campus Road, Honolulu HI 96822, USA. chorpita@hawaii.edu.

Utländska rättigheter

Copyright innehas av Bruce F. Chorpita, som kan kontaktas för skalor, poängsättningsinstruktioner och normtabeller (amerikanska) utan kostnad:

Bruce F. Chorpita, Department of Psychology, University of Hawaii at Manoa, 2430Campus Road, Honolulu HI 96822, USA. chorpita@hawaii.edu.

Referens

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2012-11-20: Tillagd av Anders Ölund

Tips: