Senaste uppdateringen: 2023-09-21 08:22:59

Utskriven 2023-09-24. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Remissionsskala för Schizofreni RS-S

Kategorier

Schizofreni (och psykos)

Beskrivning

Kriterier för symtomremission vid schizofreni, framtagna av en internationell arbetsgrupp av experter (Andreasenm.fl.).

Åtta av delskalorna I PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) används:

1. Delusions

2. Unusual though tcontent

3. Hallucinatory behaviour

4. Conceptual disorganization

5. Mannerisms/posturing

6. Blunted affect

7.Passive/apathetic social withdrawal

8. Lack of spontaneity and flow of conversation.

Symtomremission definieras som låga poäng (PANSS-poäng i3) för alla delskalorna de senaste sex månaderna.

Respondentålder

18 år och äldre, med diagnostiserad schizofreni. Har använts på ungdomar.

Svenska normer

Inga svenska normer. Ingen svensk validering.

Referens

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2012-11-20: Tillagd av Anders Ölund

Tips: