Senaste uppdateringen: 2022-08-02 16:01:39

Utskriven 2022-08-18. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Suicidstegen SS

Kategorier

Depression
Suicid

Delskalor

Nedstämdhet/hopplöshet, Dödstankar, Dödsönskan, Suicidtankar, Suicidönskan, Suicidförsök, Suicidplaner, Suicidförberedelser samt Suicidavsikt.

Instruktion

Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger och vidare frågande känns omotiverat.

Svenska rättigheter

Professor Jan Beskow och omarbetad i Nationella riktlinjer för vård och behandling av suicidala ungdomar och deras familjer.

Filer

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2018-12-12: Tillagd av Per Carlbring

Tips: