Senaste uppdateringen: 2023-11-21 15:01:10

Utskriven 2023-11-30. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Suicidstegen SS

Kategorier

Depression
Suicid

Delskalor

Nedstämdhet/hopplöshet, Dödstankar, Dödsönskan, Suicidtankar, Suicidönskan, Suicidförsök, Suicidplaner, Suicidförberedelser samt Suicidavsikt.

Instruktion

Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger och vidare frågande känns omotiverat.

Svenska rättigheter

Professor Jan Beskow och omarbetad i Nationella riktlinjer för vård och behandling av suicidala ungdomar och deras familjer.

Filer

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2018-12-12: Tillagd av Per Carlbring

Tips: