Senaste uppdateringen: 2023-05-24 13:38:42

Utskriven 2023-06-04. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Spider Phobia Questionnaire SPQ

Kategorier

Specifik fobi

Beskrivning

SPQ (Klorman et al., 1974, Szymanski & O’Donohue, 1995) är ett självskattningsformulär som brukar användas för att mäta graden av spindelrädsla och har god reliabilitet och validitet. Det består av 31 påståenden som gäller hur klienten känner inför spindlar. Varje påstående kan besvaras med antingen "sant" eller "falskt". Formuläret har använts av professor Öst i otaliga fobistudier.

Antal items

31

Svarsalternativ

Sant (1 poäng), Falskt (0 poäng); men följande items har omvänd poängsättning: 6, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 27, 28

Tidsintervall

Inte angivet.

Administrationstid

5 minuter

Instruktion

Detta frågeformulär består av 31 påståenden som gäller hur du känner dig inför spindlar. Varje påstående kan antingen vara "sant" eller "falskt". Försök att avgöra vilken av beteckningarna som bäst beskriver de tankar du nyss haft eller de erfarenheter du gjort. Ringa in ett "S" eller ett "F" efter respektive påstående. Arbeta snabbt och stanna inte upp och grubbla över någon fråga. Det är ditt första intryck som vi är intresserade av. Kom ihåg att besvara alla frågor.

Respondentålder

Okänt

Test-retest reliabilitet

r = 0.94 (3 veckor) r = 0.87 (1 år)

Cronbachs alfa

α = mellan 0.62 och .90

Svenska normer

Spindelfobiker (Fredrikson, 1983): M=23.76 (sd=3.80) Psykologstudenter: M=3.80 (sd=5.02)

Svenska rättigheter

Okänt

Utländska normer

Muris & Merckelbach (1996): Före behandling: M=23.2 (sd=2.9) Efter behandling: M= 14.0 (sd=6.8)

Utländska rättigheter

Finns i original artikeln. Kontakta klorman@psych.rochester.edu

Referens

Muris, P., & Merckelbach, H. (1996). A comparison of two spider fear questionnaires. J Behav Ther Exp Psychiatry, 27(3), 241-244.

Webblänk

Uppsats med information och många formulär:

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1331603&fileOId=1331604

Informationens bäst-före-datum

2026-08-24

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2021-08-24: Redigerad av Martin Trankell
  • 2014-03-14: Redigerad av Per Carlbring
  • 2013-01-23: Redigerad av Per Carlbring
  • 2012-01-03: Redigerad av Per Carlbring
  • 2012-01-03: Redigerad av Per Carlbring
  • 2011-02-15: Tillagd av Per Carlbring

Tips: