Senaste uppdateringen: 2023-09-21 08:22:59

Utskriven 2023-09-24. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

SCID-II screening SCID-II

Kategorier

Personlighetsstörningar

Beskrivning

Bra screeningformulär för att grovt ringa in relevanta personlighetsstörningar. Observera att formuläret medvetet är överinklusivt (ger avsiktligt ett antal falskt positiva svar). D v s för att vara säker på att fånga alla med en personlighetsstörning så är gränsen för trolig diagnos avsiktligt lågt. Det är med andra ord långt ifrån alla som får en ”diagnos” av formuläret som sedan får det om man skulle göra en klinisk bedömning. Tanken är att med stor säkerhet kunna utesluta vissa personlighetsstörningar, för att sedan med SCID-axel-2, kunna göra punktintervjuer där man fått napp i personlighetsformuläret.

Antal items

119

Svarsalternativ

0= nej, 1=ja

Delskalor

En för varje personligthetsstörning

Tidsintervall

Hur man vanligen är

Administrationstid

30 minuter

Test-retest reliabilitet

Okänt

Cronbachs alfa

Okänt

Svenska normer

Okänt

Svenska rättigheter

Pilgrim press: http://www.pilgrimpress.se/produkt/scid-ii/ Köper man SCID-2 får man personligt kopieringstillstånd. Priset för SCID-2 paketet, inklusive screeningformuläret var 240 kr (år 2005).

Utländska normer

Okänt

Utländska rättigheter

Okänt

Abstract originalartikel

Compared results of the Structured Clinical Interview for Mental Disorders-III-Revised (DSM-III-R), or SCID, Screen questionnaire and SCID II interviews for 69 psychiatric patients (aged 19-70 yrs) to evaluate whether the SCID questionnaire could be adjusted to be used as an independent diagnostic tool. The correlation between the number of criteria fulfilled in the interviews or the questionnaires was 0.84. In interviews, 54% of Ss had a personality disorder (PD); when questionnaire was used, 73% had a PD. However, the frequency of PDs found by means of the questionnaire or the interviews was similar (58% and 54%, respectively) when the cut-off level for diagnosis was adjusted. Overall kappa for agreement between the interview and the Screen questionnaire (with adjusted cut-off) was 0.78. The SCID questionnaire seems to be useful in screening for PDs and (in modified versions) can be used as an independent diagnostic tool in epidemiological studies.

Referens

Ekselius, L., Lindstroem, E., von Knorring, L., Bodlund, O., & et al. (1994). SCID II interviews and the SCID Screen questionnaire as diagnostic tools for personality disorders in DSM-III--R. Acta Psychiatrica Scandinavica, 90, 120-123.

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2014-04-04: Redigerad av Alexander Alasjö
  • 2014-04-04: Redigerad av Per Carlbring
  • 2011-03-03: Redigerad av Per Carlbring
  • 2011-03-01: Tillagd av Per Carlbring

Tips: