Senaste uppdateringen: 2023-09-21 08:22:59

Utskriven 2023-09-24. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Social Interaction Anxiety Scale SIAS

Kategorier

Social fobi

Beskrivning

SPS och SIAS, som första gången beskrevs i en opublicerad artikel av Mattick och Clarke 1989, är två självskattningsformulär som visat sig vara mycket användbara både inom klinisk verksamhet och i forskningssammanhang (Mattick & Clarke, 1998). SPS mäter ångest i 20 olika sociala prestationssituationer medan SIAS mäter kognitiva, affektiva och beteendemässiga reaktioner i 20 interaktionssituationer. Skalorna är av Likerttyp med fem skalsteg som sträcker sig från 0 (stämmer inte alls på mig) till 4 (stämmer precis på mig). I den senare psykometriska utvärderingen (Mattick & Clarke, 1998) uteslöts en fråga från SIAS vilket har lett till att detta formulär cirkulerar med antingen 19 eller 20 frågor. Summapoängen för de två versionerna korrelerar förmodligen mycket högt. Båda skalorna har en hög intern konsistens med alfavärden på 0.89 för SPS respektive 0.93 för SIAS (Mattick & Clarke, 1998). Test-retestreliabiliteten är också god med korrelationer som varierar från 0.66 till 0.93 för SPS och från 0.86 till 0.92 för SIAS (Heimberg, Mueller, Holt, Hope & Liebowitz, 1992; Mattick & Clarke, 1998). Personer med social fobi har skattat högre än personer med andra ångeststörningar på både SPS och SIAS, vilket tyder på en tillfredsställande diskriminativ validitet. Dessutom korrelerar SIAS högre med andra mått på social interaktion medan SPS korrelerar högre med formulär som mäter rädsla i prestationssituationer (Brown et al., 1997).

Antal items

19 items (det finns dock en version med 20 items, då är item 5 den extra frågan)

Svarsalternativ

SIAS: 0 = Stämmer inte alls på mig; 1 = Stämmer något på mig; 2 = Stämmer ganska bra på mig; 3 = Stämmer mycket bra på mig; 4 = Stämmer precis på mig SIAS har omvänd poängsättning på item 8 & 10 på 19-items versionen, och på 20-item versionen: item 5, 9, 11

Delskalor

Ny artikel (abstract): The Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) and the Social Phobia Scale (SPS) are two compendium measures that have become some of the most popular self-report scales of social anxiety. Despite their popularity, it remains unclear whether it is necessary to maintain two separate scales of social anxiety. The primary objective of the present study was to examine the factor analytic structure of both measures to determine the factorial validity of each scale. For this purpose, we administered both scales to 577 patients at the beginning of outpatient treatment. Analyzing both scales simultaneously, a CFA with two correlated factors showed a better fit to the data than a single factor model. An additional EFA with an oblique rotation on all 40 items using the WLSMV estimator further supported the two factor solution. These results suggest that the SIAS and SPS measure similar, but not identical facets of social anxiety. Thus, our findings provide support to retain the SIAS and SPS as two separate scales.

 Källa: Heidenreich, T., Schermelleh-Engel, K., Schramm, E., Hofmann, S. G., & Stangier, U. (2011). The factor structure of the Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia Scale. Journal of Anxiety Disorders, 25(4), 579-583. doi: DOI: 10.1016/j.janxdis.2011.01.006

Tidsintervall

Inte angivet

Administrationstid

5 minuter

Instruktion

Ange för varje fråga hur väl de olika påståendena stämmer för dig genom att ringa in en av siffrorna. Använd följande skala

Respondentålder

Okänt

Test-retest reliabilitet

r = mellan 0.86 och 0.92 (4 till 12 veckor)

Cronbachs alfa

α = mellan 0.86 och 0.94

Svenska normer

SIAS: Svensk normalpopulation (ej social fobi): 12.8 (sd=8.9) SIAS: Social fobi i allmänbefolkningen: 28.4 (sd=14.8) (gäller 20-item versionen) Kliniskt sampel: SOFIE-1 (n=64): SIAS (20 item versionen): Före behandling M=44.4 (sd=16.1) Efter behandling M=27.3 (sd=13.4)

Svenska rättigheter

Okänt. Men upphovsmannen skrev i mejl 2005-09-29 ”They are free to use. Please simply point out that users should acknowledge the source. There is no charge. It is for clinical and research use.”.

Utländska normer

SIAS (19 item versionen): Social fobi: M=24.6 (sd=16.4) Normala: M=18.8 (sd=11.8)

Utländska rättigheter

r.mattick@unsw.edu.au. Skalorna är publicerade i original artikeln.

Abstract originalartikel

Abstract originalartikel: The development and validation of the Social Phobia Scale (SPS) and the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), 2 companion measures for assessing social phobia fears, are described. The SPS and SIAS items were derived from an initial pool of statements comprised of items modified from existing fear schedules and social anxiety inventories. Ss included 482 undergraduates, 315 adults from the community, and 243 adults with social phobia, 13 with agoraphobia with panic attacks, and 16 suffering from simple phobia. Both scales were shown to possess high levels of internal consistency and test-retest reliability. They discriminated between social phobia, agoraphobia and simple phobia samples, and between social phobia and normal samples. The scales correlated well with established measures of social anxiety, but were found to have low or non-significant correlations with established measures of depression, state and trait anxiety, locus of control, and social desirability. The scales were found to change with treatment and to remain stable in the face of no-treatment. It appears that these scales are valid, useful, and easily scored measures for clinical and research applications, and that they represent an improvement over existing measures of social phobia.

Referens

Original:

Mattick, R. P., & Clarke, J. C. (1998). Development and validation of measures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety. Behaviour Research and Therapy, 36, 455-470.

Icke-hetronormativ:

Lindner, P., Martell, P., Bergström, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2013). Clinical validation of a nonheteronormative version of the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS). Health and Quality of Life Outcomes, 2013, 11:209. [DOI: 10.1186/1477-7525-11-209]

Informationens bäst-före-datum

2024-04-10

Filer

 • Clinical_validation_non_heteronormative_version_SIAS.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
 • Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2022-11-20: Redigerad av Per Carlbring
  • 2022-05-04: Redigerad av Per Carlbring
  • 2017-09-20: Redigerad av Per Carlbring
  • 2014-04-15: Redigerad av Per Carlbring
  • 2011-04-07: Redigerad av Per Carlbring
  • 2011-03-06: Redigerad av Helene Bivrin
  • 2011-03-06: Redigerad av Helene Bivrin
  • 2011-03-06: Redigerad av Helene Bivrin
  • 2011-03-06: Tillagd av Helene Bivrin

Tips: